16 abr 2010

ASSAMBLEA BOUS DE CARRER A SOLLANA

PRIMERA ASSAMBLEA BOUS DE CARRER A SOLLANA ORGANITZA PER LA ASSOCIACIO CULTURAL TAURINA AMB LA PARTICIPACIO DE LA FEDERACIO DE PENYES.
La Associacio Cultural Taurina de Sollana te el gust de convidarte a la assamblea que ha organitzat junt a la ajuntament y el organ consultiu de festejos de la comunitat valenciana el dia 22 de abril a les 19:30 al BAR MUSICAL per a comentar cualsevol dupte sobre el nou decret de bous al carrer de la comunitat valenciana y sobre el paper representat sobre el voluntari tauri y el expert tauri a la nostra semana taurina.
ESPEREM LA MAXIMA ASISTENSIA DAVANT L'IMPORTANCIA DELS TEMES A TRACTAR PER EL BE DE NOSTRA FESTA.